zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ZÁMEK MORNSTEIN-ZIEROTIN BLUDOV

V současné době na zámku žijí potomci rodu Mornstein-Zierotin. Část zámku je využívána k ubytování a k pořádání různých kulturních a společenských akcí.

Na místě dnešního zámku se nacházela tvrz, která byla postavena snad někdy v sedmdesátých letech 16. století. Jejím majitelem byl Jan z Boskovic. Po bitvě na Bílé hoře bylo bludovské panství zkonfiskováno a předáno Kryštofu Pavlovi z Lichtenštejna, který tuto pevnost přebudoval na pozdně renezanční zámek, který byl později barokně upraven.

V roce 1710 byl zámek prodán Žerotínům, kteří jej vlastní dodnes. Hlavní žerotínskou rezidencí se zámek stal roku 1802, kdy Karel Ludvík ze Žerotína prodal zámek ve Velkých Losinách kvůli svým finančním problémům. Žerotínská knihovna, obrazárna, archivy a sbírka zbraní byla do Bludova přestěhována taktéž. Tyto artefakty byly po druhé světové válce zkonfiskovány státem a znovu umístěny do velkolosinských depozitářů, v rámci restitucí je ale Žerotínové získali zpět, ovšem část z nich se ve Velkých Losinách stále nachází, jsou tam zapůjčeny. Důvodem poválečné konfiskace byla údajná kolaborace Heleny Žerotínové s nacisty, ale v roce 1950 komise uznala, že její spolupráce byla vynucená.

Během komunistické diktatury byl zámek pod správou obce Bludov, která jej využívala jako sídlo obecního úřadu, pošty a veřejné knihovny. Některé místnosti byly upraveny, aby více vyhovovaly svým novým účelům, bohužel rekonstrukce často nerespektovaly historický charakter zámku.

Během 90. let 20. století byl zámek vrácen větvi Žerotínů, Mornstein-Zierotinům.

Veřejná knihovna stejně jako obecní úřad byly přestěhovány do budov základní školy. Pošta své nové místo nalezla v budově obchodního střediska.

Do komnat se tedy zase vrátil život a rodina Mornstein-Zierotin postupně vrací zámku jeho ztracený lesk. Prohlídky se neprovádějí, koná se tady však řada zajímavých kulturních akcí. Za zhlédnutí stojí okolní nedávno zrekonstruovaný anglický park, nabízející příjemnou procházku mezi vzácnými dřevinami, nachází se zde i více než 600 let stará lípa.


mail

Bludov

Zámek Mornstein - Zierotin v Bludově

8.května 81, Bludov, 789 61

Telefon:+420 583 238 848
Mobil:+420 602 249 226
E-mail:info@zamekbludov.cz
Web:http://www.zamekbludov.cz
load