zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

MOROVÝ SLOUP

Barokní sousoší na náměstí Míru u radnice pochází z let 1719–20. Bylo postaveno jako upomínka velké morové epidemie, která zasáhla Šumperk v létě roku 1714.

Morová epidemie si vyžádala přes 180 obětí. Šumperští měšťané se proto rozhodli postavit na náměstí u radnice morový sloup jako poděkování za skončení strašné pohromy a zároveň jako ochranu před podobným neštěstím. 

Na podzim 1720 bylo toto dílo vrcholného baroka dokončeno. Šumperský mariánský sloup je vystavěn podobně jako mnoho jiných mariánských sloupů na Moravě. Jeho stupňovité podnoží začíná v rovině základny schodištěm zvedajícím se k masivnímu členitému pískovcovému kvádru s jeskyní (grottou), v níž je umístěna socha ležící sv. Rozálie. 

Kolem tohoto bloku byla zbudována balustráda, v rozích ozdobená sochami světců – sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Františka Xaverského a sv. Bruna, ochránců proti moru a jiným katastrofám. Na horní plošině masivního podnoží s grottou stojí v každém ze čtyř rohů další sochy, které by měly představovat sv. Josefa, sv. Petra, papeže Řehoře XII. a sv. Jana Nepomuckého. 

Na nejhořejším podnoží, kde jsou vyobrazeny symboly „černé smrti“, je umístěn hladký sloup se zdobenou hlavicí a vrcholovou sochou Panny Marie Neposkvrněného početí. Výzdoba byla v minulosti bohatší o sochy andělů umístěných mezi světci na podnoží a balustrádě. 

Sochařské práce na šumperském mariánském sloupu jsou přisuzovány kladskému sochaři a řezbáři Michaelu Kosslerovi.

Šumperk

Morový sloup u radnice, autor: Bohuslav Vondruška

nám. Míru, Šumperk, 787 01

load