zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Šumperský Zpravodaj a Živá brána Jeseníků

Redaktorská činnost, tvorba článků, zprostředkování grafického zpracování a tisku, inzerce v Šumperském zpravodaji. V elektronické verzi najdete na www.sumperk.cz

Zpravodaj - zpravodajský čtrnáctideník města Šumperka
Vychází dvakrát za měsíc v nákladu cca 14000 výtisků, zdarma.
Vydavatel: Město Šumperk

Živá brána Jeseníků - informační servis s kulturní, sportovní a společenskou nabídkou města
Vychází jednou měsíčně v nákladu 15000 výtisků, zdarma.
Vydavatel: Město  Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

Adresa redakce a příjem inzerce:
PhDr. Zuzana Kvapilová
Sudkov 20, 788 21

Do všech schránek V Šumperku distribuuje Česká pošta.
K dispozici i v informacích Městského úřadu Šumperk a v Informačním centru v budově divadla.

mail

Šumperk

nám. Míru 1, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 214 193
Mobil:+420 724 521 552
E-mail:zpravodaj@ftv-production.cz
load