zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

VERNÍŘOVICE

Obec Vernířovice na severu sousedí s obcí Loučná nad Desnou, na východě s obcemi v Moravskoslezském kraji – Malá Morávka a Stará Ves, na jihu s obcí Sobotín a na západě s obcí Velké Losiny.

Těsně za severní hranicí řešeného území leží horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Obec Vernířovice leží cca 15km od města Šumperk.

Území je hornaté, velmi členité, směrem k severu a východu vykazuje zvětšující se výškovou členitost. Nejvyšším bodem území je Jelení hřbet – 1367 m.n.m., nejnižším je místo na západě, kde říčka Merta opouští území obce (cca 450 m.n.m.).

Vernířovice se rozkládají v nadmořské výšce 524 m v úzkém horském údolí říčky Merty protékající mezi horami. Jihozápadně od obce vznikla roku 1786 na místě dvora sobotínského panství osada Svobodín. Rozkládá se v úžlabině mezi Havraním a Suchým vrchem. Skupina domů zvaná Kosaře leží v údolí Merty východně od Vernířovic. Sedm Dvorů na jihovýchodním úpatí Rudné a konečně Švagrov, založený roku 1786, na horském svahu severovýchodně od Sedmi Dvorů. 

Vernířovický farní kostel sv. Matouše vznikl na místě hřbitovní kaple, postavené roku 1711. Kaple byla roku 1776 rozšířena na kostel, který byl v roce 1837 zvětšen a v roce 1851 opraven do dnešní podoby.

Vernířovice

Vernířovice

Web:www.obec-vernirovice.cz
load