zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

MALÁ MORAVA

Malá Morava má střední nadmořskou výšku 585 m a je rozložena při stejnojmenném vodním toku, který na jižním konci zástavby ústí do hlavního řečiště Moravy.

Na severní konec zástavby bezprostředně navazuje část Sklené. Západní okraj katastru tvoří současně hranici proti českému okresu Ústí nad Orlicí. Katastr Malé Moravy se postupně zvedá od jihu z údolí Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku. 

Jako památka raně barokní architektury je chráněn areál farního kostela a rokoková kamenná socha Immaculaty z r. 1771.

Malá Morava

Malá Morava

Web:www.obecmalamorava.cz/
load