zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – JUDr. Jaroslav Němeček

Advokátní kancelář

Obchodní právo 
- zakládání obchodních společností, změny v obchodních společnostech, přeměny obchodních společností (fúze obchodních společností, rozdělení obchodních společností, změny právní formy obchodních společností), zrušení společností bez likvidace, převody obchodních podílů, vypořádání mezi společníky)

Občanské právo
- sepisování smluv o nemovitostech (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcných břemen) a ostatních smluv dle občanského zákoníku, řešení právních problémů vzniklých z občanskoprávních závazkových vztahů, ochrana osobnosti, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů

Správní právo
- zastupování ve správním řízení, zejména zastupování v řízeních dle stavebního zákona

Trestní právo
- obhajoba klienta a zastupování poškozených v přípravném řízení a v řízení před soudem

Pracovní právo 
- právo společností, pracovněprávní vztahy
mail

Šumperk

Blahoslavova 4, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 213 719
Mobil:+420 602 791 120
E-mail:nemecek@mujadvokat.cz
sekretarka@mujadvokat.cz
Web:www.mujadvokat.cz
load