zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

STÁTNÍ ZÁMEK VELKÉ LOSINY

Renesanční zámek s rozsáhlým parkem vás ohromí řadou unikátů jako jsou mimořádně zachovalé kožené tapety, rytířský sál se svatební hostinou typickou pro 17. století nebo neobvyklá galerie posmrtných obrazů.

Velkolosinský zámek začali budovat Žerotínové v roce 1531 na místě původní vodní tvrze.  V 17. století byl zámek dějištěm známých čarodějnických procesů.

V renesančních interiérech s autentickým zařízením a cennými sbírkami (Rytířský sál, knihovna, obrazárna, Sál předků aj.) se dozvíte při prohlídce zajímavé příběhy z historie zámku i z osudů jejich majitelů. Prohlídky zámku jsou možné v období červen až říjen dle otevírací doby na webových stránkách provozovatele. 

Z historie

Iniciátorem přestavby původní tvrze na zámek byl Jan mladší ze Žerotína. Tento velmož se také zasloužil o založení nedaleké papírny a také nechal založit velkolosinské lázně. V období náboženských nepokojů se zdejší Žerotínové postavili na stranu protestantských stavů, ale po jejich porážce přišli o tři čtvrtiny svého majetku, tu poslední čtvrtinu měli prodat. Na svých panstvích ale zůstali, a dokonce je v roce 1642 od Habsburků za 100 000 zlatých vykoupili zpět s podmínkou, že do tří měsíců přestoupí na katolickou víru. 

Jan Jetřich a jeho bratr Přemek II. to však nikdy neučinili. Učinil tak až Přemek III. syn Přemka II. Ten ze strachu před církevními hodnostáři odmítl svého otce pohřbít v rodinné hrobce (nakonec to museli tajně udělat losinští sedláci za něj). Přemek III. taktéž zahájil přestavbu zámku, ale již ji nedokončil. Když zemřel, mnozí si oddechli. 

Jako regentka tří nezletilých Přemkových dětí a správkyně pozůstalosti se k moci dostala pověrčivá Přemkova sestra Angela Sibyla z Galle, rozená Žerotínová, na jejíž popud byly rozpoutány kruté čarodějnické procesy, které vedl fanatický inkvizitor Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Toto běsnění zastavil již plnoletý Jan Jáchym ze Žerotína roku 1696. Jan Jáchym byl velice úspěšný šlechtic, mimo jiné císařský komoří a přísedící nejvyššího soudu pro Moravu. Za jeho působení byl zámek rozšířen o dvoupodlažní barokní křídla s arkádovými ochozy. Úpravy pokračovaly i po smrti Jana Jáchyma. 

Na počátku 19. století se zdejší Žerotínové dostali do finanční tíže a tak zámek prodali Lichtenštejnům. Po osvobození v roce 1945 získal zámek stát.

Státní zámek Velké Losiny patří pod správu Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. 


mail

Velké Losiny

Státní zámek Velké Losiny

Zámecká 268, Velké Losiny, 788 15

Telefon:+420 583 248 380
E-mail:velkelosiny@npu.cz
Web:www.zamek-velkelosiny.cz
load