zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk je školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytující své služby v průběhu celého roku.

Cílem je nabídnout aktivity, které zájemcům umožní strávit volný čas kvalitně a účelně, a to prostřednictvím činnosti pravidelné, příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové, táborové a víkendové. Veškeré činnosti se zaměřují na prevenci vzniku rizikového chování smysluplně strukturovaným volným časem.

Hlavní náplň SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
 • Pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 150 zájmových útvarech – kroužcích.

 • Akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
 • Sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy.
 • Letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků, expedice a tábory pro veřejnost.
 • Výukové ekologické programy pro mateřské a základní školy.
 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • Šumperský dětský sbor – Motýli Šumperk.
Pracoviště SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
 • Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů - Komín
  Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
  Telefon +420 583 214 212
 • Vila Doris (vedení SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk)
  17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
  Telefon: +420 583 214 214
 • Švagrov – pobytové středisko ekologické výchovy
  Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny

Táborové základny

 • Štědrákova Lhota - sezónní stanová táborová základna
  TZ Štědrákova Lhota, 789 63  Ruda nad Moravou
 • Krásné - stará škola (pobytová chalupa)
  TZ Hraběšice-Osada Krásné, Hraběšice 39
mail

Šumperk

Doris

Komenského 9 / 810, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 214 214
E-mail:info@doris.cz
Web:www.doris.cz
load