zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

PRAVOSLAVNÝ KOSTEL SV. DUCHA

Nejmladší šumperský kostel z roku 1998 slouží pravoslavným věřícím. Postaven je v řeckém slohu a je výsledkem práce početné řecké menšiny žijící na Šumpersku.

Kostel je postaven je v řeckém slohu. Jeho základní kámen byl položen teprve v roce 1993 a byl vysvěcen 27. června 1998.

Kopule chrámu připomíná hořící svíci, plamennou modlitbu a naději v Boha. Šest zvonů ve zvonici, postavené podle zvyku vedle kostela, se rozeznívá o svátcích a významných dnech byzantskými melodiemi.

Interiér kostela

Výbavu interiéru kostela tvoří převážně ikony, část z nich je zavěšena na ikonostasu, který rozděluje prostor chrámu na dvě části. Vnitřní vybavení chrámu včetně ikon vytvořili mniši z řeckých klášterů, některé ikony darovaly řecké pravoslavné rodiny.

Šumperk

Kostel sv. Ducha

K. H. Máchy, Šumperk, 787 01

load