zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Poradna pro rodinu, Intervenční centrum

Kontaktní osoba: - sociální pracovnice organizace


Obecné informace


Charakteristika činnosti:

Posláním poradny pro rodinu je odbornou poradenskou činností podporovat rodiny a jejich členy ve schopnostech poradit si v rodinných či rodinu a její členy poškozujících problémech a tyto situace samostatně zvládat.Poradna pro rodinu a Intervenční centrum zastřešené organizací Střediskem sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, poskytuje psychickou podporu a pomoc při řešení:

- při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (vztahové a manželské krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační problémy)

-
v rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při zvládání tohoto kritického období, rodinné mediace a terapie, podporovaný styk rodičů s dětmi)

-
rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání

-
v oblasti náhradní rodinné péče

-
při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata

-
osobám ohroženým domácím násilím v rámci sociální služby intervenčního centra


Charakteristika uživatele služby:

Osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené v souvislosti s rodinnou, manželskou, partnerskou či jinou sociální a osobní problematikou, týkající se tématu rodiny.

Dále je služba určena osobám ohroženým domácím násilím, žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.


Praktické informace

Kapacita služby: do poradny je nutno se předem objednat (osobně nebo telefonicky)

Cena služby: pro klienty bezplatná

Bezbariérovost: ano


PROVOZNÍ DOBA

Po 8:00 - 17:00
Út 8:00 - 16:00
St 8:00 - 16:00
Čt 8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
mail

Šumperk

Palackého 2, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 213 141
Mobil:+420 731 447 454
E-mail:ppr.sumperk@ssp-ol.cz
Web:www.ssp-ol.cz
load