zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

BÝVALÝ DĚLNICKÝ DŮM

Původně barokní dům, přestavovaný v 19. a 20. století, není z architektonického ničím výjimečný, hodnotný je zejména svým společenským významem pro politické utváření města. Sídlilo v něm totiž dělnické hnutí.

Průkopníkem dělnického hnutí na severní Moravě byl Šumperan Roman Richter, který se živil jako domácí tkadlec. V necelých 20 letech stál u vzniku dělnického vzdělávacího spolku v Šumperku, na konci 80. let 19. století byl jmenován delegátem severomoravských dělníků na sjezdu sociální demokracie v Hainfeldu. Stál u zrodu odporového spolku textiláků pro Šumperk a okolí a vzniku časopisu Volkswacht. Angažoval se v boji za všeobecné volební právo. Po 1. světové válce zůstal v sociální demokracii, pro komunistickou stranu pochopení nenašel.

Dělnický dům v Šumperku, o jehož otevření se Richter zasloužil, fungoval od roku 1903.

Šumperk

Bývalý dělnický dům - Langrova 8

Langrova 8, Šumperk, 787 01

load