zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

BÝVALÁ LÉKÁRNA U ORLA

V tomto domě byla zřízena svého času nejstarší lékárna na severní Moravě, píše šumperský kronikář Fr. Harrer ve své knize Dějiny města Šumperka (Geschichte der Stadt Mähr. Schönberg) a pak ještě v nedokončené studii o dějinách nejstarších domů v Šumperku.

Tato šumperská lékárna, zvaná U Orla, byla založena r. 1745 a umístěna v budově č. p. 80 na bývalém Tržním náměstí. Harrer udává, že tento měšťanský dům s právem várečným a právem čepovati víno kupuje roku 1745 Carolina Polzerová, matka Dr. Polzera, který v něm pak od r. 1745 provozuje lékárenskou koncesi. 

Dr. Polzer zemřel v roce 1773 a odkázal lékárnu své manželce a synu Josefovi. Polzer mladší přejímá po svém otci lékárenskou živnost, ale umírá již roku 1778 a odkazuje lékárnu své manželce Anně Barboře. Ta se roku 1781 vdává znovu za lékárníka Gottfrieda Wolfa, kterému postupuje měšťanský dům za 3 000 zlatých, a právo várečné, které spočívalo na realitě od založení města, mu prodává za 1 000 zlatých. 

V roce 1788 Anna Barbora Polzerová ovdověla podruhé a opětně přejímá dům s lékárenskou živností do svého majetku. Pak vede až do roku 1792 lékárnu sama. Téhož roku přichází na lékárnu provisor Jan Saukander Paul. J. S. Paul 14. února 1800 kupuje dům i s lékárnou, s právem várečným a právem čepovati víno za obnos 10 000 zlatých. Rod Paulů drží pak lékárnu plných 109 let, až do roku 1909. 

Paulovi se dařilo na lékárně dobře protože po zániku klášterní lékárny byla jedinou lékárnou ve městě. Během doby se sice několik aprobovaných lékárníků hlásilo o druhou lékárenskou koncesi ve městě, ale Paulové, kteří bývali členy městské rady a dokonce i purkmistry, dovedli vždy přesvědčit městskou radu, že jedna lékárna pro Šumperk a okolí stačí. Odmítnutí kandidáti, např. r. 1835 magistr Vincenc Vidimský z Dobříše a Daniel Barfuss z Olomouce, si stěžovali, stížnosti byly sice projednány, ale bez výsledku, druhý lékárník se ještě dlouho ve městě neobjevil. 

Posledním lékárníkem z rodu Paulů na Lékárně U orla byl Josef Paul, který provozoval lékárenskou živnost v letech 1867–1909. V letech 1897–1909 byla lékárna pro nemoc majitele pronajata – od roku 1897 PhMr. G. Meesovi a od roku 1902 PhMr. Fr. Schnobelovi, který ji po posledním Paulovi koupil. 

Schnobel zemřel roku 1919 a lékárna byla pak až do r. 1935 vedena Schnobelovými dědici. V roce 1927 si lékárnu pronajal Bruno Brunschlik, který ji pak koupil od Schnobelovy dcery. Brunschlik byl exponovaným nacistou, a proto už před osvobozením v roce 1945 ze Šumperka uprchl. Po květnu 1945 převzala bývalou Lékárnu U orla PhMr. Marie Zdráhalová-Fimbingerová, po ní PhMr. Vojtěch Svršek a na jaře 1946 PhMr. Jan Škarda, který ji vedl až do roku 1959, kdy tato lékárna byla zrušena a na jejím místě zřízena prodejna zdravotnických potřeb.

Šumperk

Náměstí Míru 4

nám. Míru 4, Šumperk, 787 01

load