zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

MEISSOVA VINÁRNA Č.P. 117

V domě bývala proslulá Meissova vinárna, jejíž interiéry nově upravil architekt Georg Berger pro majitele Carla Frömela v letech 1921–1922 .

 Původně středověký dům při přestavbě získal nové uliční průčelí se štukovým dekorem s motivem vinných hroznů, zmíněným arkýřem v ose stavby a se zprohýbaně zakončeným štítem. Pojetí výzdoby průčelí je jakousi ozvěnou řešení fasád nedaleké radnice, kterou také navrhl Berger, i když ve spolupráci s Ludwigem Schönem. V roce 1926 Berger objekt dále rozšířil směrem do zahrady v souvislosti s budováním kuchyně a toalet. Při této příležitosti vinárna získala prostornou víceúrovňovou vyhlídkovou terasu.

Šumperk

Měšťanský dům čp. 117

Lužickosrbská 5, Šumperk, 787 01

load