zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

PAVLÍNIN DVŮR

Původní obytné křídlo velkostatku bylo v roce 1876 přestavěno na novorenesanční palác vídeňským architektem Moritzem Hinträgerem. Po roce 1947 bylo do areálu dvora umístěno muzeum, které zde sídlí dodnes.

Pavlínin dvůr byl původně příměstský hospodářský statek Franze Tersche z počátku 19. století, užívaný pro chov skotu a výrobu a distribuci mléka a mléčných výrobků. Byl to rozsáhlý prostor téměř čtvercového půdorysu obklopený řadou stodol, nejméně se dvěma velkými sálovými kravíny zaklenutými klenbami mezi pásy, s mléčnicí a s ubytováním pro personál. Ve 30. letech 19. století byl doplněn Terschovým synem o klasicistní panský obytný dům.

Dům byl v 80. letech 19. století přestavěn architektem M. Hinträgerem na novorenesanční palác pro barona Chiariho a na počátku 20. století ještě rozšířen. Zároveň byly přestavovány i hospodářské budovy, postaveny rozlehlé stáje s litinovými sloupy a klenbami mezi traverzami. Kolem dvora byl založen park a poblíž zeleninová zahrada. Ve 20. letech 20. století byla modernizována mlékárna a zřízena prodejna mléka.

Po roce 1945 přešel objekt do majetku Města Šumperka, byl zde městský stavební dvůr, sběrna odpadových surovin, garáže a posléze i muzeum. V 60. a 70. letech 20. století byly všechny stavby dvora včetně půdních prostor rekonstruovány pro potřeby kulturních zařízení sídlících ve městě. Pavlínin dvůr byl vyhlášen kulturní památkou.

Muzeum opravami získalo kvalitní výstavní a koncertní síň, reprezentativní prostory pro stálou expozici, řadu kanceláří pro odborné a správní pracovníky, aranžovnu, konzervátorskou a preparátorskou dílnu i menší provozní prostory pro řemesla. Zkvalitňování vnitřního vybavení, opravy střech a inženýrských sítí probíhaly po celá 90. léta.

V roce 2005–2006 proběhla rekonstrukce fasád severního křídla dvora a v části bývalých stájí byla vybudována Galerie Šumperska, nové informační centrum a přednáškový sál. Rekonstrukce se dočkal i rozsáhlý dvůr, který je často využíván pro kulturně-společenské akce.

Vlastivědné muzeum v Šumperku je příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem, která provozuje Muzeum v Šumperku, Muzeum Mohelnice, Muzeum Zábřeh, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově.

V současnosti je v šumperském muzeu veřejnosti otevřeno pět výstavních prostor. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy přibližuje návštěvníkům nejen historii regionu, ale i jeho přírodní bohatství. V dalších výstavních prostorách (ve Výstavní síni, Rytířském sále, Hollarově galerii a v Galerii mladých) probíhají krátkodobé muzejní a výtvarné výstavy a další akce, které se každoročně těší přízni více než 20 tisíc návštěvníků. V bývalé Galerii Šumperska vzniklo v roce 2016 Muzejíčko s interaktivními výstavami zaměřenými na nejmladší návštěvníky.


Šumperk

Pavlínin dvůr, autor: Jan Barančík

Hlavní třída 22, Šumperk, 787 01

load