zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

DŮM JOHANNA KUNZE

Majitel textilní továrny Johann Kunz nechal v roce 1832 přestavit tento nárožní jednopatrový klasicistní dům na náměstí u radnice. Stavba s vápennou omítkou světle fialové a bílé barvy během přestavby získala falešné (tzv. atikové) patro.

Johann Kunz, který v domě žil, zdědil po svém strýci Karlu Wagnerovi mechanickou přádelnu, která byla svého času první mechanickou přádelnou na Moravě.  Roku 1804 měl podnik 320 ručních stavů a zaměstnával 275 tkalců a více než tisíc přadláků. Vyrábělo se hlavně kusové plátno a stolní a ložní prádlo, které se vyváželo do Brna, Pešti i Vídně. Závod získal označení „císařsko-královská privilegovaná továrna“ a jeho význam postupně rostl. Třináct let po převzetí Johannem Kunzem však podnik vyhlásil úpadek kvůli vleklým dědickým sporům.

Šumperk

Dům Johanna Kunze

Sadová 1, Šumperk, 787 01

load