zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

VENUŠE Z CAPUY

Plastika antické bohyně Venuše patrně z 80. let 19. stol.

Plastika antické bohyně Venuše patrně z 80. let 19. stol. (č. 1278/3 v seznamu kulturních památek okresu Šumperk).
Originál této plastiky od neznámého autora ze 4. stol. př. n. l., tzv. Venuše z Capuy (Venus de Capua), jenž byl nalezen poblíž italského města Capua a v současné době umístěný v Neapolském národním archeologickém muzeu, je římskou variací na téma Afrodity mélské. Tato více než dvoumetrová mramorová socha polonahé postavy Venuše raně helénistického stylu, s korunkou na hlavě, od pasu dolů s bohatou drapérií a Martovou přilbou pod levou nohou, prý třímala v rukou Martův leštěný štít, v jehož reflexu pozorovala svou půvabnou tvář.

Domníváme se, že autorem této 196 cm vysoké zinkové plastiky je vídeňský sochař Johann Rathausky, který v 80. letech 19. století působil ve službách sobotínské rodiny Kleinů. Dobovými fotografiemi je doloženo umístění sochy v zámeckém parku na Třemešku, od konce 50. let Venuše zdobila Sady 1. máje. Koncem 70. let byla socha umístěna do depozitu, poté v r. 2010 prošla náročnou péčí restaurátorské ateliéru Houska & Douda. Náklady na restaurování se přiblížily k částce 250 000 Kč a nyní se Venuše nachází ve vstupním prostoru šumperské radnice.


Šumperk

Venuše z Capuy

nám. Míru 1, Šumperk, 787 01

load