zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

MUZEUM SILNIC VE VIKÝŘOVICÍCH U ŠUMPERKA

Historické silniční stroje, mostní konstrukce různých materiálů a tvarů a v neposlední řadě i obsáhlá výstava díla sobotínských železáren, které byly v majetku rodu Kleinů. Ti se zasloužili o výstavbu železnic v celém mocnářství. To vše vás čeká v muzeu silnic.

Umístění muzea tak, jak napovídá jeho název, je ve Vikýřovicích, v historické lokalitě Krenišov, kde stál již v 16. století svobodný dvůr.

V rámci stálé expozice uvidíte vývoj silnic od nejstarších stezek po dnešní moderní silnice na území Čech, Moravy a Slezska.

Nahlédnete do těžké práce cestářů, a to doslova, neboť v interaktivní části expozice je k dispozici několik zajímavých dokumentů, nejstarší z roku 1928, které ukazují nesnadnou každodenní činnost silničářů.

Ve stálé expozici se dále nachází nespočet historických map, dokumentů, kronik, vzácných fotografií a starých dopravních značek. Výjimečná jsou zejména sbírka služebních a firemních odznaků a medailí, zrekonstruované silniční sáně, bryčka a originální čuba. Na několika precizních modelech uvidíte několik typů vozovek.

Nesmírně zajímavou součástí expozice je dobové panorama s výjevem ze života cestáře, společně s používaným nářadím např. již zapomenutou šutrovačkou.


Samostatnou kapitolou v rámci expozice Via est vita je oddělení v němž návštěvník pozná vývoj silničních mostů od nejstarších dob. I tuto část pro názornější představu doprovází fotografie a modely různých typů mostů.

Ve venkovní expozici lze zhlédnout zajímavé a dosud funkční mechanismy či ocelové příhradové mosty.

V roce 2013 byla otevřena další stálá muzejní expozice věnovaná životu a dílu bratří Kleinů.


Vstupné:
Dospělí: 50 Kč
Děti (6 – 15 let), senioři: 30 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí, 1 až 3 děti): 110 Kč
Rodinné pasy: 80 Kč
SeniorPas: 20 Kč


mail

Vikýřovice

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Hraběšická 203, Vikýřovice, 788 13

Telefon:+420 583 211 688
E-mail:muzeumsilnic@ssok.cz
Web:www.muzeumsilnic.cz

Otevírací doba

MěsícDenČas
všechny měsíce Út - So 10:00 - 16:00 otevřeno
load