zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

CanTech s.r.o.

Společnost CanTech s.r.o. vznikla v roce 1994 jako český výrobce a dodavatel záložních napájecích systémů. V začátcích to byly stejnosměrné systémy využívané pro napájení telekomunikační a radiokomunikační technologie. Následným rozvojem společnosti, který byl zejména určován požadavky našich zákazníků, jsme se stali výrobcem a dodavatelem všech typů záložních napájecích systémů a celé řady dalších produktů, které se záložními napájecími systémy souvisí. Sídlo společnosti je v Šumperku, v podhůří Jeseníků.

Celá činnost společnosti CanTech s.r.o. je orientována na komplexní uspokojení potřeb našich zákazníků. Tohoto dosahujeme:

  • pečlivou volbou komponentů – orientujeme se na „leadry“ ve svých oborech
  • odpovědným přístupem při návrhu a realizaci našich produktů, kdy za jednu z nejdůležitějších vlastností produktu považujeme jeho spolehlivost
  • cílenou snahou o optimalizaci a vysokou organizovanost montáže na externích pracovištích
  • důrazem na servisní činnost – nabídka servisních programů podle přání a potřeb konkrétního zákazníka

Naše společnost věnuje trvalou péči řízení kvality výroby, o čemž svědčí vlastnictví certifikátu ISO 9001:2000 , který byl naší společnosti přidělen v březnu 2004. První akreditační firmou byla švýcarská společnost SGS Société Générale de Survellance SA Systems & Services Certification. Vedle tohoto certifikátu vlastníme pro naše konkrétní výrobky osvědčení, opravňující nás dodávat tyto výrobky do odvětví, jako je civilní letectví, vojenské letectví nebo armáda ČR.

mail

Šumperk

CanTech s.r.o.

Potoční 40 / 2173, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 250 991
+420 583 250 995
E-mail:cantech@cantech.cz
Web:http://www.cantech.cz
load