zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PEKAŘOVĚ

Dne 23. října 1824 byl podepsán tzv. revers, smlouva pekařovských obyvatel s olomouckou konzistoří, jež stanovila, za jakých podmínek bude stavba kaple a její údržba financována. Tato listina je dnes uložena na velkolosinském farním úřadě. Na přelomu 20. a 30. let se kaple dočkala dostavby a roku 1890 se staly inventářem stavby varhany vyrobené pekařovským varhanářským mistrem Franzem Kolbem, který v Pekařově založil světově proslulou dílnu na výrobu varhan a flašinetů Franz Kolb & Söhne Orgelbau - Anstalt Beckengrund Mähren. Kromě pravidelných mší se v kapli odehrávaly pohřby a svatby.

Po nuceném odchodu německých obyvatel v roce 1946 kaple přestala být využívaná.

Díky zájmu občanů se chátrající sakrální stavba dočkala v roce 2003 postupně oprav.

load