zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ANDĚLÁRIUM – galerie pod širým nebem

Andělárium – galerie pod širým nebem začala vznikat od roku 2013 díky činnosti Spolku Artibi v Rejcharticích poblíž Šumperka. Kousek za Šumperkem, v podhorském údolí malé obce Rejchartice vás zaskočí nečekaná scenérie. Z louky nad cestou zhlíží na všechny kolem dřevěné skorobytosti - andělé.

Každoročně, od roku 2013, zde vždy třetí týden v červenci začíná Andělárium. Schází se tu sochaři a řezbáři nad kmeny stromů z místních lesů a hledají v jejich tvarech ukryté posly krásy. Celý týden můžeme pozorovat, jak se pod jejich rukama dřevo mění a ožívá - pátečním dnem je přeměna dokonána. Před očima autorů a návštěvníků se poprvé zvednou ze země, narovnají se a přenesou na louku - ovšem nikoliv mávnutím svých křídel, ale pomocí důmyslné techniky.

Cílem sochařského sympozia je vytvoření unikátní umělecké sbírky soch andělů, kteří jsou osazováni na louce v Rejcharticích, ale i v příměstském lese na stezkách vedoucích ze Šumperka do Rejchartic. Rejchartice

Andělárium – galerie pod širým nebem

Rejchartice

Mobil:+420 734 208 850
Web:www.andelarium.com
load