zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

GESCHADERŮV DŮM

Geschaderův dům zřejmě původně patřil k sousednímu dominikánskému klášteru. V 16. století se postupně dostal do soukromého vlastnictví a od té doby se zde vystřídala celá řada významných šumperských měšťanů. Nyní je sídlem Expozice čarodějnických procesů.

Dnešní pozdně barokní podobu s arkádovým průčelím a mansardovou střechou dům získal po roce 1780, kdy dům koupila rytířská rodina Terschů a přestavby započaté předchozím majitelem Johannem Heinrichem dokončila. Sídlil zde mj. i Heinrich Peschke, nejstatečnější oběť nechvalně proslulých čarodějnických procesů z let 1679–94. Posledním majitelem se stal obchodník Alois Geschader, podle něhož je dnes dům nazýván.

V roce 1901 dům získalo město. Během první světové války sídlil v budově Úřad pro válečné hospodářství. Později zde město umístilo muzejní sbírky, které se do té doby provizorně nacházely v jižním křídle klášterní budovy.

V roce 1921 byl dům díky záslužné iniciativě tehdejšího muzejního správce a městského archiváře Franze Harrera úplně předán k dispozici městskému muzeu. U příležitosti Kulturního týdne bylo dne 2. července 1921 v tomto domě muzeum slavnostně otevřeno. Tomuto účelu sloužila tato cenná budova nepřetržitě až do konce druhé světové války.


Po osvobození v roce 1945 došlo k opravě střechy, neboť byla na konci války explozí granátu těžce poškozena. V roce 1946 bylo v Geschaderově domě nové uspořádání muzejních sbírek definitivně ukončeno.

Městské muzeum užívalo dům až do roku 1959. Potom byly v roce 1960 rozsáhlé muzejní sbírky přemístěny do jiného objektu a Geschaderův dům byl po stavební rekonstrukci dán k k potřebám Okresnímu archivu.

Tento stav trval až do konce roku 1984, když Okresní archiv obdržel novou budovu. Od roku 1989 byl dům prázdný a dále byl nabízen různým organizacím s podmínkou, že provedou nutné opravy.


Dne 24. května 1991 byl Geschaderův dům předán městu. Byl nejvyšší čas pro konečné řešení záměru tuto stavební památku co nejlépe využít. Představy se sjednotily v tom, že tento dům se měl stát Evropským domem setkání a také sídlem Společnosti německo-českého setkávání a střediska německé menšiny a místem setkávání německých a českých obyvatel Severní Moravy.

Na tomto záměru renovace se podílelo Ministerstvo vnitra Německé spolkové republiky částkou 6,6 miliónů Kč, Ministerstvo kultury České republiky 2,5 miliony Kč a město Šumperk se 6,4 miliony Kč. Dalšího půl milionu Kč tvořily dary jednotlivých dárců a příznivců.

V srpnu 1993 předložila projekční kancelář STUDIO 2001 ing. arch. M. Tempíra a spol. v Zábřehu na Moravě návrh na rekonstrukci domu. Podle tohoto projektu pak stavební firma Ing. Jaroslav Vymazal z Olomouce v letech 1994 a 1995 renovací práce dokončila. Při stavebních úpravách byla zachována autenticita objektu a bylo provedeno restaurování zbytku klasicistní malby.

V tomto historickém objektu se nyní nalézají zasedací prostory a přednáškový sál. V dubnu roku 2010 byla ve sklepních prostorách zřízena stálá expozice Čarodějnické procesy, která je vybavena moderním audioprůvodcem guidePORTtm.


Šumperk

Geschaderův dům, autor: Jan Barančík

Kladská 1, Šumperk, 787 01

load