zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

STAROKATOLICKÝ KOSTEL SV. JANA EVANGELISTY

Sakrální stavba s prvky moderní architektury a secese byla postavena v roce 1914.

Přestup mnoha předních šumperských měšťanů na starokatolickou víru měl mnoho důvodů, Především se zde projevila nespokojenost s činností katolické církve. První starokatolická bohoslužba se v Šumperku konala 24. března 1899 v evangelickém kostele. Přesně rok poté, rovněž 24. března se bohoslužby v sále hostince na Vyhlídce zúčastnilo již na 600 lidí. 

Největším propagátorem starokatolické víry byl Engelbert Zdenek, všestranně nadaný umělec, který s prvním farářem Karlem Erhardem neúnavně získával další a další starokatolíky, a to nejen v Šumperku, ale také v okolních vesnicích. Velmi silná starokatolická obec vznikla např. v Rapotíně.

Bohoslužby se konaly na různých místech – v bývalém zámku, na radnici, bývalé střelnici a hlavně v kostele sv. Barbory. Ten chtěla starokatolická komunita získat trvale pro sebe a zástupci města s tím souhlasili. Proti se však postavila katolická církev, která kostelík prohlásila za svůj majetek. Majitelem se cítila být také městská obec, která se dlouhá desetiletí o objekt starala. Došlo k dlouhotrvajícímu nechutnému soudnímu sporu, který vyhrála katolická církev. 

Brzy poté (v září 1906) se objevily první úvahy o stavbě starokatolického kostela v místech, kde stojí dnešní starokatolický kostel. Mezitím však zemřel E. Zdenek a činnost starokatolické obce zjevně polevila.

Areál kostela se začal stavět na podzim 1912, základní kámen ke stavbě vlastního kostela byl položena až 25. března 1914. Slavnosti se zúčastnili mj. okresní hejtman František Karger, starosta města dr. Viktor Woelhelm, vícestarosta ing. Gustav Oberleithner. Plány zhotovil vídeňský architekt Clemens M. Kamer, mj. autor projektu evangelického kostela v Innsbrucku. 

První bohoslužba se konala v novém božím domě 8. září 1914. Pompéznější oslavy nepochybně překryla právě zahájená první světová válka.


V současné době spravuje kostel Farní obec starokatolické církve, která zde pořádá pravidelné bohoslužby:

Neděle: 9.30 hodin (eucharistická slavnost)
Čtvrtek: 17.00 hodin (v letním čase 18.00 hodin)
Pátek: 17.00 hodin (otevřené modlitební společenství)

load