zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

DŘEVĚNÝ KOSTELÍK SV. MARTINA V ŽÁROVÉ

Dřevěný kostelík sv. Martina z roku 1611 stojí v Žárové, místní části Velkých Losin. Žárovský dřevěný kostelík je poněkud menší a méně výpravnější než proslavenější kostel archanděla Michaela v Maršíkově.

Z hlediska stavebně historického je naopak v mnoha ohledech cennější, protože byl až do dnešních dnů, v podstatě jak zvenčí, tak v interiéru, zakonzervován ve své původní formě. a protože lze soudit, že oba objekty stavěl stejný tesařský mistr (pravděpodobně Michel Hilbert), můžeme z jeho podoby naopak získávat informace o někdejším vzhledu maršíkovského kostela.

Po Bílé hoře byl kostel připojen k losinské faře. vybavení kostela ze 17. století se nedochovalo. Pozitiv z roku 1673 byl vyměněn za dnešní varhany v roce 1757. Roku 1789 byl odstraněn starý oltář (vysvěcený v roce 1646) a ponechán pouze obraz sv. Martina, který duchovní správce nechal osadit do barokní oltářní architektury přivezené ze zrušené poutní kaple u Maršíkova.

Dřevěný kostelík v Žárové obklopuje hřbitov. V některém z rohů kostelíka je pohřbeno 21 lidí, kteří zemřeli při morové epidemii v prosinci roku 1680.

Kostel je přístupný na požádání správkyně paní Adámkové Libuše, mobil: 604 808 476


Velké Losiny

Kostel v Žárové

Žárová

load