zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

KAPLE SV. ANNY V HORNÍ TEMENICI

Menší zděná kaple z 19. století se nachází v místní části Horní Temenice.

Kaple je nyní v majetku Města Šumperk. V roce 2005 proběhla generální oprava střechy budovy, včetně vytvoření nové krovové konstrukce včetně sanktusníku a pokrytí novou krytinou (šablonou). V roce 2019 proběhly práce na zbývajících konstrukcích. Spodní stavba byla izolována proti zemní vodě, bylo sanováno zdivo a obnoveny omítky. Opravy se dočkal i mramorový kříž stojící před kaplí, který odborně zrenovoval sochař Tomáš Hořínek. 


Historie kaple

Kaple sv. Anny je stavbou poměrně mladou, protože její výstavba byla patrně zahájena temenickými obyvateli v průběhu 90. let 19. století s dokončením stavby v roce 1896. Na kříži, stojící před kaplí, je zmiňováno jméno Anny Urbanové, obyvatelky Horní Temenice, která byla patrně osobou, která stavbu organizovala a zřejmě i financovala. Kaple sv. Anny byla pravděpodobně postavena na popud temenických občanů, kterým chybělo místo pro bohoslužby a jiné církevní obřady, a ne z rozhodnutí církve; svědčí o tom fakt, že kaple byla vždy v držení obce nikoliv církve. 

Kaple byla vystavěna v rustikálním stylu ve velice strohém měřítku a minimem dekoru s vlivem empíru, který při stavbě kaple již dozníval. Na stavbě se patrně podíleli převážně temeničtí a šumperští občané. Za povšimnutí stojí nápadně podobné architektonické provedení západního průčelí s kaplí v Dolní Temenici, která byla postavena v témže období.

Stavba byla podrobena stavebním úpravám v roce 1932. Po roce 1945, po odsunu většiny německého obyvatelstva, byla kaple neudržována a v roce 1959 se zde konal poslední (pohřební) obřad. Od tohoto okamžiku byly veškeré obřady přesunuty do kaple v Dolní Temenici z důvodů menší vzdálenosti k temenickému hřbitovu apod. V průběhu desetiletí kaple podléhala povětrnostním vlivům a postupné devastaci.


Šumperk

Kaple Horní Temenice

Bohdíkovská, Šumperk, 787 01

load