zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – JUDr. Dagmar Koláková

Advokátní kancelář

Občanské právo 
- závazkové právo, smlouvy a jejich posuzování, převody nemovitostí, věcná práva, dědictví, náhrada škody

Rodinné právo 
- rozvody manželství, majetkové uspořádaní vztahů mezi manželi, péče o nezletilé děti (výchova, výživné, úprava styku), vypořádání společného jmění manželů

Obchodní právo 
- závazkové právo, zakládání a změny v obchodních společnostech, směnky, obchodní rejstřík

Pracovní právo 
- pracovněprávní dokumenty, vznik a ukončení pracovních vztahů, dlužné mzdy, náhrada škody

Trestní právo 
- obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozeného v adhezním řízení

Insolvenční právo 
- sepisy insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, u podnikatelů a věřitelů návrhy na prohlášení konkursu, sepis přihlášky pohledávky


mail

Šumperk

Advokátní kancelář Koláková

Slovanská A / 7, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 581 111 307
+420 728 873 577
E-mail:advokatka@kolakova.cz
Web:www.kolakova.cz
load