zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

STŘELNICE ŠUMPERK _ AVZO TSČ ČR p.s.

Úkolem klubu je příprava a výcvik sportovních střelců, zejména pak mládeže.

Činnost základní organizace se člení do několika okruhů.

1. Sportovní střelectví a výchova mládeže se zaměřením na střelecký sport

2. Pořádání výcvikových akcí pro policii ČR, městskou policii, celní stráž a ostatní bezpečnostní složky

3. Střelecký výcvik zájmových organizací, jednotlivců a uchazečů o zbrojní průkazy včetně spoluorganizování zkoušek k vydání zbrojních průkazů

4. Spolupráce s dalšími organizacemi a školami i jednotlivci při zabezpečování jejich společenského vyžití

5. Zabezpečování stálé údržby areálu střelnice a dalších prací k zajištění chodu střelnice a k technickému zabezpečení všech sportovních a společenských akcí


load