zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

GALERIE CONTEMPORARY CZECH ART

Galerie prezentující široké i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný, se nachází v 7. patře bývalé budovy Prametu.

Prostor si klade za cíl umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním – a to tak, že chce, aby se vystavující umělci byli ochotni konfrontovat s návštěvníky prostřednictvím komentovaných prohlídek a volně publikovaných interview. Naopak diváky hodlá vést k zevrubnějšímu chápání uměleckého artefaktu na základě jeho otevřené diskutovatelnosti a popisu z pera či úst kurátora nebo kurátorky, na základě jeho/její schopnosti demonstrovat lidem umění srozumitelně.

Otevírací doba je od listopadu do března v rozsahu:
Pátek až neděle: 11.00–19.00 po telefonické domluvě
Prosím volejte 30 minut předem na číslo 607 801 131.

Po vstupu do areálu pokračujte podél bývalé budovy Prametu až dozadu k poslednímu vchodu, galerie se nachází v 7. patře s možností přístupu výtahem nebo po schodech. 

Šumperk

contemporary ca

Dolnostudénská 5 / 2950, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 607 801 131
Web:www.contemporaryczechart.com/
load