zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Parkoviště - ulice Radniční

Lokalizace parkoviště:
Parkoviště se nachází v lokalitě plošně.


Určení parkoviště: osobní vozidla
Kapacita parkoviště:
Cena parkovacího lístku: 5,- Kč za 1 hodinu
Čas zpoplatnění: 8.00 - 18.00 hodin
Doba zpoplatnění parkování je určena v pondělí až pátek v uvedený čas.

Právní předpis:
NAŘÍZENÍ RADY č. 2/02 O placeném parkování ve městě Šumperku

Šumperk

Parkoviště - ulice Radniční

Šumperk

load