zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Barokní kostel se starším jádrem ze 13. století byl vybudovaný v roce 1669. Kostel Sv. Jana Křtitele je otevřený pro veřejnost.

Děkanský kostel sv. Jana Křtitele nepochybně vznikl při zakládání města. Mohutná věž na severní straně kněžiště patrně patřila původně městu, které si do ní ukládalo cennosti a důležité listiny. Věž je nejlépe dochovanou gotickou památkou v Šumperku. Uvnitř věže je pozdněgotické šnekové schodiště a křížová klenba patrně ze již ze 14. století. 

Kostel vyhořel i v roce 1513. Před požárem v roce 1669 měl věž zakončenou třinácti špicemi (věžičkami). V samotném kostele se tato nejstarší stavební fáze dochovala jen v torzech. Dnešní barokní podobu a půdorysný tvar kříže získal kostel po požáru v roce 1669. Rekonstrukce byla ukončena kolem roku 1688 a od té doby se podoba chrámu výrazněji nezměnila. 

Cibulové zakončení věže je z roku 1766, v roce 1804 byla přistavena dnešní sakristie (na jižní straně kněžiště), roku 1843 vzniklo dvouramenné zastřešené schodiště a 1860 přístavek nad nástěnnými malbami Poslední večeře Páně a Kristus na Olivetské hoře, které vytvořili šumperští malíři Ringelhahn a Wurian. 

V kostele jsou uloženy ostatky patrona města sv. Theodora, které si měšťané přivezli z Říma v roce 1760. Kolem kostela se rozprostíral hřbitov obklopený obvodovou zdí. Pohřbívání zde bylo z hygienických důvodů zakázáno roce 1784 a 1805 byla odstraněna hřbitovní zeď. 

Do tohoto uzavřeného areálu patřila fara, která byla patrně již od svého vzniku spojena s děkanským úřadem, a také škola. Původní fara byla v domě naproti. 

Žil zde děkan Kryštof Lautner, jedna z nejstatečnějších postav období čarodějnických procesů. Lautner byl zatčen, krutě mučen a několik let vězněn na Mírově. Upálen byl 18. září 1685 v Mohelnici. Pamětní deska mu na tomto domě byla odhalena v roce 2000 v souvislosti se snahou o Lautnerovu rehabilitaci (k tomuto kroku však nedošlo). Přítomen byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 

Pro veřejnost je kostel přístupný mimo bohoslužby každý den do 18.00 hodin.mail

Šumperk

Kostel sv. Jana Křtitele, autor: Bohuslav Vondruška

Kostelní náměstí 2, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 213 747
E-mail:fasumperk@ado.cz
Web:www.farnostsumperk.cz
load