zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

SADY 1. MÁJE

Sady 1. máje přiléhají k centru města a jsou místem konání tradičních akcí, jako jsou Slavnosti města Šumperka, Den Země a další.

Park vznikl původně jako soukromá zahrada kolem budovy známé pod názvem Pavlínin dvůr. Šlo o hospodářský dvůr rodiny Terschů. Dvůr dostal své jméno podle Pauliny, rozené Chiariové. Chiariům dvůr také náležel i s rozsáhlou zahradou. Zahrada byla jako soukromý majetek oplocena, a to až do roku 1947, kdy byla přidělena městu. V letech 1948 -1949 byl plot v okolí Chiariho zámku odstraněn a tím bylo docíleno zpřístupnění parku a průchod pro veřejnost do města. 

Sady 1. máje jsou nejvýznamnějším šumperským parkem z hlediska kulturního využití veřejnosti. Park je také hlavním městským pěším tahem z centra na nádraží. V parku jsou situována hlavní kulturní zařízení města: Dům kultury Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku a Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk.

Šumperk

Sady 1. máje

Šumperk

load