zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Muzeum silnic ve Vikýřovicích

Na základě rozhodnutí Rady a zastupitelstva Olomouckého kraje vzniklo koncem roku 2003 Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka. Tímto se ČR postavila po bok všech evropských zemí, které takto specializovaná muzea už měly. Prvotním posláním muzea je zachovat kulturní dědictví v oboru silničního hospodářství, a přispět tak ke zvýšení prestiže silničářů, ať už se jedná o pozice projektantů, investorů, zhotovitelů nebo správců silnic a dálnic.

Muzeu, jež je součástí Správy silnic Olomouckého kraje, ale chyběl samostatný funkční objekt, včetně stálé expozice. Proto byla jeho řádná muzejní činnost zatím realizována na Středisku údržby v Šumperku. Zde byly také vytvořeny podmínky pro stavební přípravu celého muzejního areálu - architektonická studie a vydání stavebního povolení pro I. etapu. Umístění muzea tak, jak napovídá jeho název, je ve Vikýřovicích, v historické lokalitě Krenišov, kde stál již v 16. století svobodný dvůr.

Snahou investora a projektanta bylo zrekonstruovat v rámci I. etapy historicky a stavebně nejcennější část objektu s klenbami, a to i včetně zachování jeho rustikální podoby.

Díky podpoře Olomouckého kraje a získáním grantu z Evropského mechanismu EHP/Norska se to podařilo a I. etapa výstavby byla v červenci roku 2010 dokončena.

Slavnostní otevření muzea včetně vernisáže stálé expozice se uskutečnilo dne 26. 10. 2010.

expozice: „Via est vita - Silnice je život.“

V rámci stálé expozice pod názvem „Via est vita - Silnice je život“ návštěvníci uvidí vývoj silnic od nejstarších stezek po dnešní moderní silnice na území Čech, Moravy a Slezska.

Návštěvníci mohou také nahlédnout do těžké práce cestářů, a to doslova, neboť v interaktivní části expozice je k dispozici několik zajímavých dokumentů, nejstarší z roku 1928, které ukazují nesnadnou každodenní činnost silničářů.

Ve stálé expozici se dále nachází nespočet historických map, dokumentů, kronik, vzácných fotografií a starých dopravních značek. Výjimečná jsou zejména sbírka služebních a firemních odznaků a medailí, zrekonstruované silniční sáně, bryčka a originální čuba. Na několika precizních modelech návštěvník uvidí několik typů vozovek.

Nesmírně zajímavou součástí expozice je dobové panorama s výjevem ze života cestáře, společně s používaným nářadím např. již zapomenutou šutrovačkou.

Ozvláštňujícím prvkem expozice je ukázka z archeologických nálezů, které byly vykopány právě při stavbách silnic.

Z nejzajímavějších exponátů můžeme jmenovat například kololis s příslušenstvím z období 19. století.

Samostatnou kapitolou v rámci expozice Via est vita je oddělení v němž návštěvník pozná vývoj silničních mostů od nejstarších dob. I tuto část pro názornější představu doprovází fotografie a modely různých typů mostů.

Ve venkovní expozici lze shlédnout zajímavé a dosud funkční mechanismy, či ocelové příhradové mosty.

otevírací doba: Úterý 10.00 - 16.00 hod.

Středa 10.00 - 16.00 hod.

Čtvrtek 10.00 - 16.00 hod.

Pátek 10.00 - 16.00 hod.

Sobota 9.00 - 12.00 hod.

vstupné: Dospělí: 30,-Kč
Děti: 10,-Kč
Rodinné: (2 dospělí,2 děti): 50,-Kč


mail

Vikýřovice

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Hraběšická 203, Vikýřovice, 788 13

Telefon:+420 583 211 688
E-mail:muzeumsilnic@ssok.cz
Web:www.muzeumsilnic.cz
load