zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Leština

Jméno Leština je odvozováno od "místa s lískovými keři", tj. leščiny. Poloha obce byla dobře zvolena, neboť spojovala výhodu úrodných rolí ve střední nadmořské výšce s výhodou dobré komunikační polohy na cestách od Zábřeha k Úsovu, opačným směrem k Lesnici a dále na sever do jesenického podhůří. Obec leží rovněž na významném přechodu přes řeku Moravu.

Východní části obce protéká od Lesnice k Vitošovu mlýnské rameno Moravy. Původní zástavba směřovala v kolmém směru na tyto vodoteče a tvořila ulicovku s poněkud protáhlou a širší návsí, kudy dnes prochází silnice od Zábřeha; ta se ve východní části obce větví jednak na jih k Hrabové a dále k Úsovu, jednak na sever k Lesnici. Dnes je Leština výstavnou obcí, což odpovídá i zdejší zednické tradici. Prostory kolem silničních os jsou vyplněny řadou rodinných domků. Většina katastru o rozloze 526 hektarů leží v rovině, jeho západní část směrem k Zábřehu sahá až po hlavní tok Moravy, kdežto na východě se spíš dotýká svahů Trliny (527 m, přírodní rezervace) a dalších kopců Úsovské vrchoviny.

Leština

Mohlo by vás zajímat

load