zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Kotrlý Josef Cyril, JUDr.

Jméno: Kotrlý Josef Cyril, JUDr.
Datum nar.: 4.7.1903 (Bludov)
Datum umr.: 4.8.1973 (Montreal)
Obor: politika
Působiště: Šumperk, České Budějovice, Náchod, Praha, Kanada


Josef Cyril Kotrlý se narodil 4.července 1903 v Bludově v domě čp. 202. Do obecné školy chodil v Bludově, kde na něj významně zapůsobil známý národní a sokolský nadšenec učitel Rudolf Kordas. Od roku 1914 navštěvoval reálné gymnázium v Litovli. Mezi jeho spolužáky ve třídě byl i pozdější spisovatel Jan Čep. Josef Kotrlý byl od dětství členem Sokola. V roce 1919 založil v Bludově skautský oddíl.

Roku 1922 začal studovat na Právnické fakultě University Karlovy. Hned po absolvenci práv nastoupil dvouletou vojenskou prezentační službu, během níž, v roce 1928, získal doktorát práv. Po návratu do civilu pak byl krátce zaměstán u okresního úřadu v Šumperku, později přijal místo advokátního koncipienta v tomtéž městě.
Koncem roku 1928 přijal místo advokátního koncipienta ve vzdálených Českých Budějovicích. Brzy nato přesídlil do východočeského Náchoda, kde si brzy otevřel vlastní advokátní kancelář. V Náchodě pracoval v organizaci sociálně demokratické strany, za niž byl i členem městské rady.
V době ohrožení republiky před Mnichovem se dr. Kotrlý aktivně angažoval v boji proti nastupujícímu fašismu, spoluorganizoval útěky německých antifašistů a Židů z Německa do ČSR. S příchodem okupace, po nuceném opuštění své advokátní praxe byl nasazen jako pomocný dělník do pekárny Konzumní jednoty ve Velkém Poříčí u Náchoda, kde se zapojil do ilegálního odbojového hnutí.
Po vypuknutí pražského květnového povstání 5.května, se ČNR postavila do jeho čela. Jako právník zkušený z komunální politiky se aktivně podílel na mnoha správních opatřeních ČNR, snažil se dokonce o poválečné připojení, tehdy ještě převážně českého Kladska zpátky k ČSR.

Do historie se JUDr. Josef Kotrlý nejvýrazněji zapsal svou účastí na jednání o kapitulaci Němců v Praze, kdy do jeho rukou, jakožto místopředsedy ČNR de facto kapituloval K.H. Frank. Po válce se stal "politicky nepohodlným", proto byl "odklizen" Stalinovi z očí na post generálního konzula pro Kanadu a New Foundland. Ve funkci konzula setrval dr. Kotrlý pouze do roku 1948, kdy hned po Únoru na protest proti uchopení moci komunisty v ČSR rezignoval a zůstal v kanadském exilu.

Milovanou vlast navštívil v roce 1968, kdy se koncem července zastavil i v rodném Bludově. Zakrátko, v roce 1973 se jeho pohnutá životní cesta v dalekém kanadském Montrealu uzavřela.
Na motivy jeho života napsala Helena Šmahelová román "Soumrak" (1993).Bludov

load