zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

Pontis - Kontaktní centrum ,,Kontaktní centrum KRÉDO"

Obecné informace

charakteristika činnosti:

Posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních drog prostředníctvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního programu ve městě Šumperk, a dále zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi.

Charakteristika poskytovaných služeb:

 • poskytování poradenství a krizové intervence v náročných životních situacích klienta
 • odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
 • používání méně rizikových způsobů aplikace drog
 • informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog
 • informovanost klientů o bezpečnějším sexu
 • změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
 • minimalizace rizika somatického poškození, jeho odstranění či redukce
 • získání znalostí o poskytování první pomoci
 • informovanost o systému fungování orgánu státní správy a orgánů činných v trestním řízení
 • upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků
 • redukce trestné činnosti
 • navázání klienta ke kontaktu s odborným zařízením
 • minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
 • stabilizace sociálních podmínek klienta pro jeho následnou abstinenci
 • podpora vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace
 • aktivní vyhledávání klientů v rámci terénního programu

Charakteristika uživatele služby:

Mládež 16-18 let, mladí dospělí (18-26 let) a dospělí (nad 26 let), kteří žijí rizikovým způsobem života, jsou drogově závislí, jsou problémový uživatelé drog. Dále to jsou partneři uživatelů, rodiře a blízcí příbuzní uživatelů, pedagogové a výchovní poradci na školách.

Praktické informace

Kapacita služby: -
Cena služby: ne
Bezbariérovost: ne
Doplňující služby: -

mail

Šumperk

Temenická 1, Šumperk, 787 01

Telefon:+420 583 550 235
E-mail:k-centrum@pontis.cz
Web:www.pontis.cz

Otevírací doba

MěsícDenČas
všechny měsíce Po 11:00 - 19:00 otevřeno
Út 11:00 - 19:00 otevřeno
St 11:00 - 19:00 otevřeno
Čt 11:00 - 19:00 otevřeno
11:00 - 19:00 otevřeno
load