zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

NAUČNÁ STEZKA BÍLÁ OPAVA

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků.


Kolik nachodíte: 6 km
Výškový profil: ↑ 519 metrů, ↓ 0 metrů
Kde začnete: Karlova Studánka, parkoviště u restaurace Hubertus
Kam dojdete: turistický rozcestník U Barborky
Co potkáte po cestě: vodopády Bílé Opavy, turistická chata Barborka

Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa vám naučná stezka Bílá Opava na 13 informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace. Stezka je dlouhá celkem šest kilometrů a prochází těsně kolem vodopádů.

Samotná Bílá Opava pramení na jižním svahu Praděda. Kromě Pradědského a Ovčárenského potoka do ní přitéká v této nejhořejší části několik drobných bezejmenných potůčků. Největší vodopád se nachází u čtvrtého zastavení. Jeho výška je 7,9 metrů. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 metrů výškový rozdíl celkem 16,4 metrů. 

Bílá Opava

load