zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

NAUČNÁ STEZKA PETROVSKÉ STUDÁNKY

Trasa spojuje čtyři historické studánky, které vám při procházce poskytnou vítané osvěžení. Na cestě se dozvíte více zajímavosti o vzácných rostlinách zejména divokých orchidejích a kapradinách rostoucích vůkol.


Kolik kilometrů zdoláte: 9,8 km
Výškový profil: ↑ 346 metrů, ↓ 346 metrů
Kde začnete / kam dojedete: rozcestník Petrov nad Desnou – škola, bus
Co potkáte po cestě: Petrovská studánka, Anenská studánka, panoramatické vyhlídkové místo 

Naučná stezka vede mírně náročným terénem v masívu Prostřední skály. 

Půjdete z Rapotína po modré značce nejprve po místních komunikacích, za Petrovem po polních cestách a za koňským rančem po úzké lesní pěšině a lávce. 

Dále se střídají lesní cesty a pěšiny k historické Anenské studánce s přístřeškem a modrá značka končí na křižovatce Nad Anenskou studánkou. Návrat do Petrova po žluté značce po lesní silničce, lesní a polní cestě. 

Trasa zdolává převýšení cca 330 m a provede vás po ní 9 zastavení s informačními tabulemi.

Rapotín

Petrovské studánky

load