zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ANDĚLSKÉ STEZKY A MÍSTO SETKÁVÁNÍ S ANDĚLY

Stezky v příměstském lese stráží andělé. Jejich sochy vznikají v rámci každoročního sochařského sympozia a vytrvalé poutníky dovedou až k Anděláriu - galerii pod širým nebem.

U frekventované turistické trasy směrem na Městské skály mohou turisté využít k odpočinku posezení u zrekonstruované bývalé trafostanice.

K procházce po Andělských stezkách nasměrují turisty tři informační tabule. 

Pokud na rozcestníku Tulinka, kde je umístěna jedna z informačních tabulí, zvolíte zelenou turistickou značku ve směru Městské skály, narazíte asi po jednom kilometru na nově zrekonstruovanou trafostanici se sochami andělů tzv. místo setkávání s anděli.

Další možnost nabízí modrá turistická značka, jež výletníky po pěti kilometrech přivede až do Rejchartic, kde se každoročně koná sochařské sympozium Andělské louky. Zde se pod rukama sochařů a řezbářů ze Spolku Artibi Šumperk mění obyčejné dřevo v umělecká díla a vzniká zde jedinečná galerie pod širým nebem, tzv. Andělárium. 


Šumperk

Andělské stezky a místo setkávání s anděly

load