zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

GEOLOKAČNÍ HRA NENÍ ZNÁMKA JAKO ZNÁMKA

Geolokační hra provede malé i velké hráče po stopách budov spjatých s érou rozvoje textilního průmyslu v době, kdy si Šumperk vysloužil přízvisko Malá Vídeň.

Prohnaný italský obchodník Calderoni se pokusil napodobit značku firmy Carl Siegl sen., takže je nezbytné zaregistrovat ochrannou známku. Jenže její originál se ztratil! Pomoz ho najít a po splnění úkolu si vyzvedni svou odměnu v Informačním centru Šumperk v budově divadla.

V průběhu 19. století došlo v Šumperku k nebývalému rozmachu textilního průmyslu v Šumperku, v důsledku toho se rapidně změnila urbanistická a architektonická tvář města. Bohatí šumperští podnikatelé si zvali pro stavbu svých vil a paláců významné vídeňské architekty. Šumperk se tak nápadně přiblížil vzhledu tehdejšího hlavního města habsburské monarchie. 

Budovy spjaté s touto érou rozvoje města návštěvníkům přiblíží interaktivní mobilní hra platformy Geofun s názvem Není známka jako známka aneb Velké dobrodružství v Malé Vídni.

Vzdálenost: 2 km

Časová náročnost: 1,5 hodiny

Hra, která je určena pro všechny věkové kategorie, je ke stažení v češtině, polštině, angličtině a němčině. Po absolvování hry Není známka jako známka si mohou hráči vyzvednout dárek s tematikou Malé Vídně v Informačním centru Šumperk (Hlavní třída 14, budova divadla).

Interaktivní hra, nový mobilní průvodce a webové stránky www.malaviden.cz vznikly v roce 2018 v rámci projektu s názvem Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001428, spolufinancovaného z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.


Geofun QR 421


load