zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

DĚTSKÉ NAUČNÉ STEZKY BLUDOV

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov se skládá z pěti tematicky zaměřených stezek plných zábavy pro děti i jejich rodiče.


Kolik nachodíte: 7,7 km
Výškový profil: ↑ 143 metrů, ↓ 133 metrů
Kde začnete: areál Lázní Bludov
Kam dojdete: ulice K Zámečku (za kostelem sv. Jiří)
Co potkáte po cestě: Lázně Bludov, koupaliště Vlčí důl, výletní místo Bludoveček s restaurací, dětským hřištěm a oborou, venkovní posilovnu, kostel sv. Jiří

Stezky představují nejrůznější, dnes již i zapomenutá, řemesla jako např. lazebník, felčar, mostník, cestář, koloděj, okřinář a další. Dalšími druhy potom jsou geologická stezka, zvířecí stezka, vesnický okruh a doplnění stezky Bludovská stráň.

Stezky představují nejrůznější, dnes již i zapomenutá, řemesla jako např. lazebník, felčar, mostník, cestář, koloděj, okřinář a další. Dalšími druhy potom jsou geologická stezka, zvířecí stezka, vesnický okruh a doplnění stezky Bludovská stráň.


Stezka č. 1 Řemeslná – popisuje řemesla od dávných dob až po současnost, jednotlivá stanoviště výletníky provedou výběrem těch známých, neznámých či zapomenutých

Stezka č. 2 Geologická – je zaměřena na přírodu a nejbližší okolí, Bludovem probíhá hranice dvou geologických jednotek, nachází se zde hlavně ruly a svoly, v menší míře kvarcity a krystalické vápence

Stezka č. 3 Zvířecí – popisuje místní zvěř od té volně žijící až po včely a zvířata chovaná na statku

Stezka č. 4 Vesnický okruh – součástí okruhu je prostor pro aktivní odpočinek v parku Pionýrů, kde jsou instalovány venkovní fitness zařízení včetně krytého posezení a informační tabule


load