zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

CYKLOTRATĚ TULINKA

Okruhy o délce necelých 2 km skvěle poslouží pro trénink zkušeným i méně zkušeným cyklistům.

Podél naučně stezky pro děti, tzv. Čarovného lesa, vyrostly nové terénní stezky pro horská kola. Pod kopec Kokeš se cyklisté dostanou 550 metrů dlouhým stoupajícím trailem, dolů se pak můžou spustit třemi různými cestami.

Celková délka cyklotratí je 1 460 m a jsou tvořeny z jedné společné stoupající tratě délky 550 m a tří samostatných sjezdových tratí různé obtížnosti celkové délky 910 m.

Sjezdové tratě :

- modrá, nejlehčí trať, vhodná pro děti, které zvládají jízdu na kole ve stoje a používají obě brzdy

- červená, středně těžká trať s prudšími částmi a celkově s větší rychlostí jízdy cyklisty

- černá, nejtěžší trať, obsahující větší terénní nerovnosti, skoky apod.

Bezpečnost provozu na šumperských cyklotratích Tulinka

Tratě jsou určeny pro horská kola. Nechoďte prosím na tratě pěšky, nejezděte zde na koních a žádných motorových vozidlech.


Buďte si vědomi, že jízda po cyklo tratích je pouze na vlastní nebezpečí, a proto dodržujte následující pravidla bezpečného provozu na cyklotratích:

• Jezděte podle svých schopností.

• Zkontrolujte před jízdou technický stav svého kola.

• Jezděte pouze vyznačeným směrem, tratě jsou jednosměrné a cyklisté jedoucí dolů s tím počítají.

• Zastavujte jen na vhodných a přehledných místech a vždy uvolněte trasu ostatním projíždějícím cyklistům.

• Nejezděte sami.

• Dodržujte dostatečné odstupy ve skupině tak, abyste byli schopni vždy včas zareagovat na případné nebezpečí před vámi.

• Používejte vždy přilbu a vhodné jsou také ochranné pomůcky jako jsou brýle, rukavice, chrániče kolen, loktů a páteře.

• Před jízdou z kopce si snižte sedlo, budete na kole pohyblivější.

• Buďte obezřetní při jízdě na mokrém nebo nestabilním povrchu tratí.

• Místa, která se vám zdají obtížná, si nejdříve prohlédněte.

• Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům tratí.

• Nezapomínejte, že se nacházíte v lese, kde může někdy spadnout suchá větev, nebo číhat čerstvě vyvrácený strom.

• Nejezděte na tratě při silném větru.

• Nejezděte na tratě pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

• Brzděte včas oběma brzdami před technickými místy. Při používání pouze jedné brzdy dochází ke smyku kola, nebezpečí pádu, vyrývání rýh do tratí a její ničení.

• Nejezděte mimo tratě a lesní cesty.

• Nenechávejte zde prosím žádné odpadky.

Pro pomoc volejte 155.

load