zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ZÁMECKÝ PARK V LOUČNÉ NAD DESNOU

V parku obklopujícím zámek Loučná nad Desnou se seznámíte s mnoha vzácnými druhy stromů a keřů, jejichž názvy jsou vyznačeny na informačních tabulkách. Parku dominuje rybníček a umělý vodopád, pod kterým se můžete dokonce projít.

Přestože zámecký park v Loučné nad Desnou je ve vlastivědné literatuře minulého i počátku našeho století označován za jeden z nejkrásnějších zámeckých parků severní Moravy, nezachovala se zde ani zmínka o jeho podobě.

V období po druhé světové válce, kdy park zpustl a byl značně znehodnocen záměrnou devastací původní hodnotné sochařské a architektonické výzdoby i některými nevhodnými stavebními zásahy, věnovali tomuto vzácnému parkovému areálu pozornost pouze dendrologové a okrajové též zahradní architekti.

O vzniku okrasné zámecké zahrady v Loučné můžeme uvažovat teprve v souvislosti s výstavbou reprezentativního nového zámku Přemkem III. ze Žerotína ve třetí čtvrtině 17. století. Vedle ovocného sadu máme u vízmberského zámku květinovou zahradu poprvé písemně doloženou k roku 1682. Šlo již nepochybně o barokní okrasnou zahradu, s největší pravděpodobností tutéž, již zachycuje vyobrazení zámku z roku 1739.

Když roku 1833 koupil vízmberské panství od náboženského fondu Antonín Bedřich hrabě Mitrovský z Nemyšle, měl už za sebou rozhodující část své kariéry ve státní službě i rozhodující část své životní dráhy. Přesto se tato nesmírně činorodá osobnost nesmazatelně zapsala do dějin zdejšího panství, kde věnovala velkou pozornost místním průmyslovým podnikům a zvlášť výrazně poznamenala podobu zámeckého parku v Loučné nad Desnou.

Loučná nad Desnou

Loučná park1

Loučná nad Desnou

Otevírací doba

MěsícDenČas
Duben - Září všechny dny v týdnu 9:00 - 20:00 otevřeno
Listopad - Březen všechny dny v týdnu 9:00 - 17:00 otevřeno
load