zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

KOSTELÍK SV. ARCHANDĚLA MICHAELA V MARŠÍKOVĚ

Dřevěný kostelík sv. Michala z roku 1609 stojí v Maršíkově, místní části Velkých Losin. Je nejstarší zachovalou lidovou stavbou na severní Moravě.

Byl postaven evangelíky údajně ze strženého dřevěného kostela ve Velkých Losinách a později změněn na katolický.

Zdejší dřevěný kostel sv. Michala byl vybudován na místě staršího svatostánku v roce 1609. Pro luterány jej nechal postavit majitel vízmberského (dnes Loučná nad Desnou) panství, další z rodu Žerotínů, Přemyslav II. Jedná se o roubenou pozdně gotickou stavbu s renesančně řešeným interiérem kněžiště. Vzhled kostelíku se od doby výstavby prakticky nezměnil, jen inventář byl od 2. poloviny 17. do poloviny 19. století postupně obměňován. 

Kostelík má zachovalý původní, převážně dřevěný interiér a vzácné miniaturní varhany, postavené v Králíkách Kašparem Weltzelem roku 1776. V roce 1973 byly restaurovány, všechny píšťaly však zůstaly původní. Téhož roku byly opravené varhany vystaveny na Jubilejní výstavě výroby varhan v Krnově a při koncertech dobové hudby zaujaly posluchače krásným stříbrným zvukem. 

Kostel je přístupný na požádání správce pana Ladislava Lichnera, který bydlí v prvním domě pod kostelem.

Velké Losiny

Kostel sv. Michaela v Maršíkově

Maršíkov

Telefon:+420 583 248 546
load