zavřeno - otevírá v pondělí 3.5. 8:00

ZÁMECKÝ PARK SOBOTÍN A HROBKA RODINY KLEINŮ

Někdejší sláva průmyslnického rodu Kleinů na vás dýchne při procházce v zámeckým parkem v Sobotíně. Stopy, které zde Kleinové zanechali najdete všude v okolí. Příkladem může být i okázalé mauzoleum vybudované v blízkosti zámku.

Rodina Kleinů byla na vrcholu podnikatelské slávy v polovině 19. století jednou z nejvýznamnějších v rakouské monarchii. Rodinné  jméno se stalo během let váženým a známým hlavně díky výstavbě železnic. Jedním z jejich hlavních sídel byla obec Sobotín. 

Zde si přestavbou bývalé továrny vybudovali v polovině 19. století honosný zámek a dendrologicky hodnotný park.  Park je situován ve dvou výškových úrovních, bezprostřední okolí zámku je koncipováno jako geometrická zahrada ve francouzském stylu. Partie pod zámeckou terasou kolem rybníka a vzdálenější část západně od zámku má charakter anglického krajinářského parku. V západní části parku se nachází menší jezírko s lávkou přes umělý vodopád, poblíž něj je umístěna socha bohyně Artemis. Před západním vstupem do zámku je kašna s litinovým sousoším andílka s labutí. Park je ze tří stran ohrazen rekonstruovaným litinovým plotem z kleinovských železáren a je přístupný široké veřejnosti. Zámek vznikl v polovině 19. století přestavbou bývalé továrny a dnes funguje jako hotel.

Kleinové cítili přirozenou potřebu ukázat to okolí nejenom svým bydlištěm, ale i sídlem svých mrtvých, aby alespoň zčásti odráželo společenské postavení, kterého rod tak pracně nabyl v životě. Kaple s podzemní hrobkou je situována uprostřed rozsáhlého parku, samotná budova vyniká bohatou sochařskou a kamenickou výzdobou.

Svou honosností se nezadala s rodinnými hrobkami předních šlechtických rodů v českých zemích. Architektonicky cenný objekt stojí na okraji parku, blízko silnice 1/44. V současnosti je Mauzoleum rodiny Kleinů majetkem obce Sobotín a kvůli špatnému technickému stavu je v rekonstrukci. Přístupné bývá pouze při mimořádných příležitostech.  Do mauzolea je možné nahlédnout mříží od hlavního vstupu.


load